Od 1 kwietnia 2013r. nowa siedziba Kancelarii Notarialnej:
Bydgoszcz ul. Długa 32
Wejście do Kancelarii od ul. Długiej 32, jak również od strony ul. Pod Blankami 27
/ za pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego /

tel. 52 344 92 47
tel.kom. 502-771-500
annabartkowiakdunaj@wp.pl

Kancelaria Notarialna Anna Bartkowiak-Dunaj Notariusz Bydgoszcz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. 8.30 - 17.00
PIĄTEK W GODZ. 9.00-15.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe inne dogodne terminyNotariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne; sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; sporządza poświadczenia; doręcza oświadczenia; spisuje protokoły; sporządza protesty weksli i czeków; przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe; sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Dokumenty:

W celu ustalenia, jakie dokumenty będą niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej należy skontaktować się z Kancelarią. Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron powinny być dostarczone do Kancelarii odpowiednio wcześniej (w oryginałach, kserokopiach, bądź za pomocą poczty elektronicznej)

Opłaty:

Wszelkie informacje dotyczące zakresu czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji o wysokości opłat za daną czynność notarialną (zależnych od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy) prosimy o kontakt z Kancelarią.


Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.